Regeringen gör det inte rättvist för eleverna

Jag läser på Språkintroduktion i skolan och de ger mig två år att klara mig med alla ämnen som jag behöver. Men alla elever är inte lika duktiga. Alla kan inte klara sig på två år. Det måste regeringen tänka på att invandrare kan behöva läsa mer på språkintroduktion.

Fortsätt läsa ”Regeringen gör det inte rättvist för eleverna”