Besök av en kvinnlig brandman

Vi har haft en kvinnlig brandman på besök. Monika Nykvist från brandstationen i Forshaga berättade om sitt jobb och hur det är av vara kvinna i ett mansdominerat yrke. Eleverna hade många frågor och ett tiotal elever ville bli brandmän efter att ha lyssnat på Monika. Khan Agha haffade också Monika för en intervju efteråt: